Конкурс

КОНКУРС ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈА, АПАРАТА, ИНСТАЛАЦИЈА И РАСВЕТЕ У ОБЈЕКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА ПАЗОВА

Јавна набавка редни број 1/2014

Kонкурсна документација за преузимање:

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖАЈ (PDF)
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМБ БРОЈ 1 (PDF)

 

 

Главни мени

Линкови

Opština Stara Pazova
Centar za kulturu Stara Pazova